51 Club Dilbeek

Vriendschap - Achting - Verdraagzaamheid

Fifty-One Club Dilbeek

Stacks Image 3

Doelstelling / Dienst aan de gemeenschap

De dienst aan de gemeenschap is de verwezenlijking van onze wil om te dienen en goed te doen.

Zij neemt een belangrijke plaats in, in de werking van een club.

De doelstellingen zijn van velerlei aard, steun aan de jeugd door zinvolle begeleiding van vrijetijdsbesteding; verlenen van praktische en morele steun aan gehandicapten en zieken; steun aan de sociaal minderbedeelden in onze maatschappij, ondersteunen van jonge kunstenaars,…

Een waaier van culturele, sportieve en recreatieve activiteiten door de clubs opgezet dragen ertoe bij deze doelstellingen waar te maken.

De stichting Fifty-One is een voorbeeld van deze voorname doelstelling van de beweging. Door te dienen geven we een grote morele dimensie aan onze beweging.
© 2018 51 Club Dilbeek